Consult our Astrologers

Guiding you to Prosperity and Abundance ...

Consult our Astrologers & Tirth Purohits

Astrologer

श्री उत्तम श्रृंगारी

बाबा बैद्यनाथधाम तीर्थ पुरोहित, प्रधान व्यवस्थापक – सह - मार्गदर्शक

Scroll to Top